Clubinfo

Praktische info over onze club

Bij Triatlon Duatlon Leuven (TDL) kunnen triatleten en duatleten van elk niveau terecht voor de beoefening van hun favoriete multisport. Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende activiteiten door de club georganiseerd.

Trainingen

Zwemmen

Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag kan je bij ons terecht voor een zwemtraining in het zwembad van Kessel-Lo, Stadionlaan 4.

Er worden 3 trainingen per week georganiseerd. Er is steeds een trainer aanwezig die zwemopdrachten en -tips voorziet aangepast aan ieders niveau:

 • Dinsdag: van 19:00 tot 20:00 (6 banen) en van 20:00 tot 21:00 (6 banen)
 • Donderdag: van 20:00 tot 21:00 (6 banen) en van 21:00 tot 22:00 (2 banen)
 • Zaterdag: van 20:00 tot 21:30 (6 banen)

Fietsen

Op zondagochtend wordt er in groep gefietst, vanaf oktober tot eind april.

We verzamelen om 09:30 (winteruur) en 09:00 (zomeruur) aan het Engels Plein aan de Vaartkom in Leuven.

Het tempo van de training situeert zich tussen de 28 en de 30 km/h. Er wordt meestal wel in 2 groepen gefietst. De tweede groep fietst iets trager en een kortere rit.

Lopen

Looptrainingen wordt via mail en de Facebookpagina aan leden bekend gemaakt.

Looptrainingen gaan enkel georganiseerd door als daar voldoende interesse voor is.

Wedstrijd

Ieder jaar organiseert de club een triatlonwedstrijd, doorgaans op het einde van de maand mei. 

In het verleden zijn reeds verschillende afstanden en formules gehanteerd, van de klassieke kwarttriatlon tot verschillende korte wedstrijden op dezelfde dag waarbij zwemmen, fietsen en lopen telkens van volgorde werd gewisseld.

De laatste jaren organiseren we een City Triatlon met een korter zwemnummer (750m zwemmen - 38km fietsen - 10km lopen).

Elk volwassen lid (vanaf het jaar dat je 18 wordt - vanaf U23) is verplicht om 3 shiften aan de TDL-wedstrijd medewerking te verlenen (waarborg : 50 €) en 1 extra persoon aan te brengen als seingever (waarborg : 50 €).

TDL leden mogen ook zelf seingever zijn.

Meer info over onze wedstrijd van dit jaar vind je hier.

Clubkledij

Met behulp van onze sponsors kan wedstrijd- en trainingskledij aangeboden worden aan onze atleten. Elk nieuw lid ontvangt bij aansluiting, na betaling van het lidgeld een wedstrijdpak.

De atleet is verplicht deze clubkledij te dragen bij deelname aan alle wedstrijden en op de evenementen die de club organiseert en wordt ook vriendelijk verzocht de fietskledij te dragen op fietstrainingen.

Lid worden

Hoe aansluiten?

Op dit ogenblik kunnen we geen extra leden aansluiten die gebruik wensen te maken van de zwemtrainingen, omdat de maximale capaciteit van het zwembad is bereikt. Wil je toch aansluiten, neem dan contact op met Johan Roskams via onderstaande gegevens.

 1. 1
  Mail om je intentie tot aansluiting kenbaar te maken naar roskamsjohan@skynet.be of bel 0474/20 11 98.
 2. 2
  Schrijf je in bij Triatlon Vlaanderen. VTDL-leden ontvangen geen licentie- of lidkaart meer, wel een digitaal bestand dat kan worden uitgeprint of opgeslagen op de eigen computer/smartphone.
 3. 3
  Breng de formulieren voor de medische keuring in orde. Deze vind je op eveneens op www.triatlon.vlaanderen.
 4. 4
  Nadat je jouw intentie tot aansluiten hebt kenbaar gemaakt, ontvang je de TDL aansluitingsfiche. Vul deze in en bezorg ze ons terug

Verzekering

Indien je gebruik maakt van de zwemuren die door de club aangeboden worden, ben je voor de verzekering verplicht om een wedstrijdlicentie af te sluiten. Met een wedstrijdlicentie ben je bovendien verzekerd tijdens deelname aan wedstrijden en tijdens trainingen en verplaatsingen naar en van wedstrijden (alleen lichamelijke schade - geen materiële schade).

Met een lidkaart ben je alleen verzekerd tijdens trainingen en verplaatsingen naar en van wedstrijden (alleen lichamelijke schade). Voor deelname aan wedstrijden moet je ter plaatse een dagverzekering afsluiten (= de hogere prijs die de organisator aanrekent voor niet-licentiehouders).

Jeugdatleten kunnen een competitieve licentie afsluiten. Voor de jeugd hebben we geen aparte uren in het zwembad. Ze trainen mee met de volwassenen maar de inhoud van de training wordt aangepast. Er is wel mogelijkheid om aan te sluiten bij onze jeugdwerking onder leiding van Stijn Goris. Jeugd (A,B,C) zwemt dan tijdens dezelfde uren maar in aparte baan.

Zie de website van Triatlon Vlaanderen voor alle info en tarieven.

Waarborg

Ieder lid dient een waarborg van € 50 te betalen voor het aanbrengen van een seingever en een waarborg van € 50 voor de medewerking aan onze wedstrijd. Deze twee elementen zijn immers broodnodig opdat de club ieder jaar de triatlon van Leuven op een veilige en kwalitatieve manier zou kunnen organiseren.

Het bedrag van de waarborg kan men bijgevolg integraal terugverdienen door:

 • Minstens 3 shiften,verdeeld over zaterdag en/of zondag, mee te werken aan de organisatie van onze triatlon
 • Het aanbrengen van een seingever voor de wedstrijd

Op het einde van de sponsorperiode zal de club de waarborg terugstorten aan alle atleten die aan deze voorwaarden voldaan hebben.

Voor atleten die aangesloten wensen te blijven is deze transactie een nul-operatie (de waarborg wordt dan terugbetaald op het ogenblik dat het lid de club verlaat én in orde is met bovenstaande voorwaarden).

Alleen atleten die niet in orde zijn met de bovenvermelde voorwaarden moeten effectief voor het volgende jaar (een deel van) de waarborg bijbetalen.


Opgelet:

Een atleet die voor het einde van een sponsorperiode de club verlaat, zal zijn waarborg niet terug kunnen vorderen. De waarborg wordt enkel terugbetaald aan het eind van een sponsorperiode aan de atleet die de club verlaat en in regel was met de gestelde voorwaarden. Dit is om te vermijden dat leden zich aansluiten, de clubkledij ontvangen om vervolgens weer uit te schrijven.

Zijn er nog dingen onduidelijk of heb je nog vragen hierover: contacteer ons.

Gedragscode en vertrouwenspersoon

We verwachten van onze leden, trainers, en bestuursleden dat ze de gedragscode van de club naleven. We hebben ook een externe vertrouwenspersoon waarbij iedereen terecht kan om ongepast gedrag of problemen te melden.


Je vindt er hier alles over.

Reglement van interne orde

 • ALGEMEEN

 • DISPUTEN

 • WIJZIGINGEN

Aansluiting

Men is lid van Triatlon Duatlon Leuven vzw van zodra het bedrag van het lidgeld en van de waarborg, dat bepaald wordt door de Raad van Bestuur, betaald is op de door de Raad van Bestuur bepaalde datum en de nodige formaliteiten (clubfiche,licentie ...) vervuld zijn.

Kledij

Indien door de club kledij kan worden verstrekt, verplichten de leden zich ertoe deze kledij te dragen op alle wedstrijden, TDL-organisaties en officiële aangelegenheden (podium, pers, TV, ...). Bij inbreuk zal het niet-dragen van clubkledij kunnen leiden tot het verwijderen van de atleet uit de club.

Er mogen op eigen initiatief geen individuele logo’s of privé-sponsors op de kledij worden geplaatst. Dit kan enkel na bespreking met het bestuur en onder voorwaarde dat de club hier ook financieel voordeel uit haalt. De eindbeslissing per individuele vraag ligt bij het bestuur.

Indien door TDL niet kan gezorgd worden voor clubkledij, mogen de leden kledij naar eigen keuze dragen.

Atleten die de club wensen te verlaten zullen de waarborg voor de kledij enkel kunnen terugvorderen indien zij de club verlaten op het einde van een sponsoringstermijn.

Wedstrijd

Elk volwassen lid (vanaf het jaar dat je 18 wordt-vanaf U23) is verplicht om 3 shiften aan de TDL-wedstrijd medewerking te verlenen (waarborg : 50 €) en 1 extra persoon aan te brengen als seingever (waarborg : 50 €). TDL leden mogen ook zelf seingever zijn.

Deze waarborg, die bij de aansluiting betaald werd, wordt niet ingehouden als aan de voorwaarde voldaan werd.

In geval van overmacht zal de Raad van Bestuur in verband met de terugbetaling van de waarborg haar beslissing kenbaar maken voor elk individueel geval.

Verzekering

Elk lid moet zich verzekeren door het aanvragen van een wedstrijdlicentie (of lidkaart) bij de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga (VTDL). Licentieaanvragen en betalingen lidgeld (op rekeningnummer van de club) moeten vóór de aanvang van het nieuwe sportjaar dat bepaald wordt door de club(zie aansluitingsfiche)in het bezit zijn van het secretariaat.
Als de atleet ook gebruik maakt van de zwemtrainingen van TDL, zal hij/zij in het bezit moeten zijn van een wedstrijdlicentie.